North Wales Contemporary Craft Fair – Winter 2019

North Wales Contemporary Craft Fair – Winter 2019
Call for Stallholders
 
Saturday November 2nd 2019 
10.30am – 5.00pm

We are pleased to announce the second North Wales Contemporary Craft Fair to be held at MOSTYN in Llandudno, North Wales on Saturday 2nd November 2019.

Applications are for stallholders are now open to makers, designers, artists, studios, collectives or businesses using traditional or contemporary craft methods [e.g. ceramics, jewellery, metalwork, printmaking, textiles, glass, mixed media, wood etc]

£75 per table.

Full information and application form can be found on our website: www.mostyn.org/craftfair

Closing date for applications is 20th September 2019 at 5pm.

Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru – Gaeaf 2019Galw’r am artistiaid

Dydd Sadwrn 2il Tachwedd 2019

Advertisememt

10.30yb – 5.00yp

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 2il o Tachwedd 2019 yn Oriel MOSTYN Llandudno.

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau. Yn agor i wneuthurwyr, dylunwyr, artistiaid, stiwdios, grŵp neu fusnesau sydd ddefnyddio dulliau crefft draddodiadol neu gyfoes [e.e.. cerameg, gemwaith, gwaith metel, gwneud printiau, tecstilau, gwydr, cyfryngau cymysg, pren ac ati].

£75 yr bwrdd.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar ein gwefan: www.mostyn.org/craftfair 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 20fed Medi 2019 am 5yp.

Advertisement